web stats service from statcounter

Bảng chữ cái tiếng Anh: Có âm thanh và bài thực hành

Giới thiệu bảng chữ cái tiếng Anh

Bảng chữ cái tiếng Anh bắt nguồn từ hệ thống chữ viết Latin, có từ khoảng thế kỷ thứ 7.

Tiếng Anh là ngôn ngữ châu Âu hiện đại duy nhất không có các ký tự có dấu đi kèm, giống như tiếng Pháp hoặc tiếng Đức...

Trong tiếng Anh hiện đại, bảng chữ cái tiếng Anh là bảng chữ cái tiếng Latinh gồm có 26 chữ cái, đóng vai trò cấu thành toàn bộ hệ thống chữ Viết của Anh ngữ.

Cách phát âm bảng chữ cái tiếng Anh

Dưới đây là 26 chữ cái tiếng Anh và cách phát âm từng chữ, có âm thanh đi kèm.

Sau khi nghe xong lần lượt 26 chữ cái, bạn sẽ tham gia vào các bài thực hành để kiểm tra xem bạn đã hoàn thành bài học này hay không.

 

Bài thực hành phát âm bảng chữ cái tiếng Anh

Sau khi bạn nghe xong bảng chữ cái thì hãy thực hành 2 bài tập cơ bản và nâng cao dưới đây, nếu bạn hoàn thành xuất sắc cả 2 bài thực hành thì xem như bạn đã học xong phần: luyện phát âm bản chữ cái tiếng Anh.

Bài thực hành bảng chữ cái cơ bản

Bài thực hành bảng chữ cái nâng cao