web stats service from statcounter

Hướng dẫn chơi

Bạn lần lượt lật từng lá bài bên dưới và tìm các cặp âm thanh trùng nhau cho đến khi không còn lại lá bài nào trên màn hình.

Sau khi hoàn thành mục tiêu có nghĩa là bạn đã chiến thắng, bạn có thể chơi lại cho đến khi thành thạo.

Hoàn thành bài thực hành này thì bạn có thể tiếp tục làm bài thực hành thứ 2 với mức độ cao hơn.

Bài thực hành nâng cao: Luyện phát âm bảng chữ cái tiếng Anh