web stats service from statcounter

Game học tiếng Anh: Thực hành phát âm bảng chữ cái tiếng Anh nâng cao.

Game học tiếng Anh, thực hành phát âm bảng chữ cái tiếng Anh nâng cao. Cách thức chơi: Chương trình sẽ đánh vần một từ vựng và người chơi có nhiệm vụ lắng nghe xem đó là từ gid.

Game học tiếng Anh: Luyện nghe bảng chữ cái tiếng Anh

Đây là game học tiếng Anh giúp bạn thực hành nghe bảng chữ cái tiếng Anh

Trong phần thực hành luyện phát âm tiếng Anh cơ bản lần trước, chúng ta đã làm quen với game nghe âm thanh và lật lá bài tẩy. Lần này chúng ta sẽ tiếp tục tham gia một game nâng cao nằm trong chương trình luyện phát âm bảng chữ cái tiếng Anh.

Cách chơi game học tiếng Anh

Game này sẽ khó hơn trò chơi lần trước, luật chơi như sau:

Chương trình sẽ hiện ra một số chữ cái có sẵn, đồng thời một âm thanh đánh vần một từ vựng sẽ được phát ra. Nhiệm vụ của người chơi sẽ đoán âm thanh đó gồm những ký tự nào.

Sau khi xác định được âm thanh, người chơi click vào từng chữ cái có sẵn trên màn hình.

Game sẽ kết thúc khi người chơi chọn đúng và chính xác tất cả ký tự.

Câu hỏi: 1/8