web stats service from statcounter
HomeLuyện phát âm tiếng Anh

Học đánh vần tiếng Anh online

Trong tiếng Anh thường không có quy tắc phát âm cố định, để nói tiếng Anh chuẩn thì bạn bắt buộc phải học bản phiên âm quốc tế IPA. Nhưng trong đa số trường hợp thường có các quy luật nhất định, và một số ngoại lệ.

Nếu chúng ta chắt lọc được các quy luật nhất định và học thêm các ngoại lệ đó thì chúng ta hoàn toàn có thể đánh vần tiếng Anh giống như tiếng Việt.

Chúng ta xem xét ví dụ như sau:

- Đa số cặp nguyên âm {oo} thường được đọc là /uː/

- Đa số phụ âm {g} đọc là /g/

- Đa số cặp ký tự {le} đọc là /əl/

* Nếu vận dụng quy luật trên chúng ta hoàn toàn có thể đánh vần google -> g-u-g-ồ

 Như vậy, bằng cách tìm kiếm các quy luật phát âm, mối tương quan giữa các ký tự và cách phiên âm thì chúng ta hoàn toàn có thể:

- Chỉ cần nhìn một từ tiếng Anh là biết ngay cách phát âm mà không cần xem từ điển;

- Nếu thực hành thường xuyên, bạn hoàn toàn có thể nghe và viết ra được 1 từ vựng hoàn toàn xa lạ.

- Giúp bạn nói tiếng Anh đúng, dù không giống như người bản xứ nhưng người nước ngoài nghe vẫn hiểu được.