web stats service from statcounter
HomeLuyện phát âm tiếng Anh

Bài 2. Thực hành nhận diện nguyên âm dài /iː/ qua "e"

Đánh vần tiếng Anh: Bài tập thực hành với nguyên âm dài /i:/.

Bài thực hành nhận diện nguyên âm dài /i:/ thông qua "e"

Trong bài số 1 chúng ta đã học cách nhận diện nguyên âm dài thông qua "e", trong phần này chúng ta sẽ thực hành phần đã học ở bài cũ nhé!

Các bài học liên quan