web stats service from statcounter
HomeLuyện phát âm tiếng Anh

Bài 9. Các trường hợp đồng âm trong nguyên âm đôi /eɪ/

Đánh vần tiếng Anh: Các trường hợp đồng âm trong nguyên âm đôi /eɪ/.

Từ đồng âm là gì?

Đồng âm nghĩa là một từ được phát âm chính xác như một từ khác, ví dụ như trường hợp của: to, too, và two. Hoặc một trường hợp khác của "sea" và "see".

Tiếng Anh là một ngôn ngữ đặc biệt giàu những từ đồng âm, trong đó có hàng trăm từ đồng âm đơn âm.

Trường hợp từ đồng âm trong trong nguyên âm đôi /eɪ/

brake break
grate great
male mail
place plaice
plane plain
rain reign
sail sale
steak stake
tale tail
wave waive
waste waist
Wales whales
weigh way
weight wait
weighed wade

Các bài học liên quan