web stats service from statcounter
HomeLuyện phát âm tiếng Anh

Bài tập thực hành với nguyên âm đôi /eɪ/

Bài tập thực hành đọc chính tả với nguyên âm đôi /eɪ/. Các bạn lắng nghe giáo viên đọc và viết lại cho đúng chính tả nhé.

Bài tập thực hành với nguyên âm đôi /eɪ/

Hai bài trước chúng ta đã học qua nguyên âm đôi /eɪ/ và cách nhận diện /eɪ/ thông qua "a" và "e".

Các bạn hãy lắng nghe âm thanh và đánh máy lại các từ vừa nghe, từ nào chưa hoàn thành thì các bạn bấm bỏ qua.

Bài 1. Nguyên âm đôi /eɪ/

Bài 2. Nhận diện nguyên âm đôi /eɪ/ qua a và e

Các bài học liên quan