web stats service from statcounter
HomeLuyện phát âm tiếng Anh

Bài 7. Thực hành nhận diện nguyên âm đôi /eɪ/ qua "-ay"

Luyện phát âm tiếng Anh: Đánh vần tiếng Anh, cách nhận diện nguyên âm đôi /eɪ/ qua "-ay".

Luyện phát âm tiếng Anh: Thực hành nhận diện nguyên âm đôi /eɪ/ thông qua "-ay"

Trong bài thực hành hôm nay chúng ta tiếp tục làm bài tập ghi nhớ cách đọc các từ vựng có âm cuối "-ay".

Quy luật của trò chơi vẫn giống như các phần trước: Bạn lắng nghe âm thanh và gõ vào các từ mà bạn nghe được và cho là đúng. Nhấn next để bỏ qua, hoặc xem kết quả trả lời của bạn nhé.

Chúc các bạn học thành công bài học hôm nay!

Các bài học liên quan