web stats service from statcounter

Bài tập trọng âm tiếng Anh có đáp án

Đây là phần bài tập trọng âm tiếng Anh giúp bạn rèn luyện thực hành kỹ năng phát âm nhấn nhá theo trọng âm. Cũng như giúp bạn nghe một từ và xác định đâu là trọng âm, trọng âm thuộc vị trí nào.

Thực hành làm bài tập trọng âm tiếng Anh

Phần thực hành này sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng xác định trọng âm trong một từ vựng tiếng Anh.

Trên màn hình sẽ lần lượt xuất hiện các từ vựng và âm thanh. Bạn hãy xác định từ vựng đang hiển thị trên màn hình có trọng âm nằm ở đâu: số [1] hoặc số [2]:

- [1] trọng âm đầu tiên;

- [2] trọng âm thứ hai;

* Click [Âm thanh] để nghe lại từ vựng.

* Click [Kế tiếp] để chuyển sang từ vựng mới.

* Nếu bạn xác định đúng, hãy bấm nút [Kế tiếp] để chuyển sang từ vựng mới.

* Hãy bấm F5 để tiến hành thực hành lại cho đến khi bạn đã thuần thục nhé.

Nào hãy vừa chơi vừa làm bài tập trọng âm tiếng Anh đi thôi

 
Câu hỏi: 1/30
 
 
Beutiful